מתפס אוטומטי להרמת חביות דגם CAMLOK DC500 up to 500 KG  
  מתפס אוטומטי להרמת חביות דגם CAMLOK DCV500 up to 500 KG  
  מתקן להרמת חביות דגם CAMLOK DA/DAF up to 500 KG  
  מתקן להרמת חבית אופקית דגם CAMLOK DT up to 500 KG  
  מתקן להרמת חביות דגם CAMLOK DBV up to 300 KG  
  מתקן להרמה והפיכת חביות דגם CAMLOK DBT up to 300 KG