פולר כבל N.G.K

     
   

פולר כבל N.G.K

P-1500, P-1500C : דגמי
2000 : דגם
דגם כושר
עבודה
בטון
קוטר
הכבל
במ"מ
אורך
הכבל
במ"מ
מצב
סגור
במ"מ
מצב
פתוח
במ"מ
אורך
הידית
במ"מ
משקל
עצמי
בק"ג
500 0.5 5.0 1200 360 1370 330 2.4
1000 1.0 5.0 1900 410 1210 330 3.1
1500 1.5 6.3 1900 450 1220 430 4.3
P-1500 1.5 AIR5 3200 460 1870 430 4.1
P-1500-C 1.5 AIR5 3200 460 1870 430 4.1
2000 2.0 6.3 3600 500 1260 430 6.0
P-1500-EX 1.5 AIR5 6000 500 3500 430 5.0
 

-אפשרות לקבלת כלים עם ידית פלסטית מבודדת
- כושר סבוב הידית בכל הפולרים היא 360 מעלות
- בפולר כבל דגם 2000 ובפולר שרשרת דגם 3000,
הגוף עשוי אלומיניום והווים מחושלים
- בפולרי הכבל ובפולר השרשרת דגם 3000, הידית עשויה פלדה
- פולר הרצועה הוא בעל בידוד מוחלט ומיועד לשימוש בקווי מתח חיים
הרצועה מבודדת כשהיא נקיה ויבשה
- הכלים מיועדים למשיכה