אביזרי קשירת מטען

     
 

SXRB2501
BS: 800Kgs

 

SXRB2701
BS: 1500Kgs

 

SXRB2701SS
BS: 1500Kgs

 

SXRB2702
BS: 1500Kgs

 

SXRB2702S
BS: 1500Kgs

 

SXRB2703
BS: 1500Kgs

 

SXRB3801A
BS: 3000Kgs

 

SXRB3801B
BS: 3000Kgs

 

SXRB3802A
BS: 3000Kgs

 

SXRB3803
BS: 2000Kgs

 

SXRB5001A
BS: 5000Kgs

 

SXRB5001B
BS: 5000Kgs

 

SXRB5001C
BS: 1130Kgs

 

SXRB5001D
BS: 2000Kgs

 

SXRB5001H-2
BS: 5000Kgs

 

SXRB5001HS-2
BS: 5000Kgs

 

SXRB5001H-3
BS: 5000Kgs

 

SXRB5002A
BS: 5000Kgs

 

SXRB5002B
BS: 5000Kgs

 

SXRB5002C
BS: 1130Kgs

 

SXRB5003A
BS: 5000Kgs

 

SXRB5003B
BS: 5000Kgs

 

SXRB5004A
BS: 5000Kgs

 

SXRB7501A
BS: 10000Kgs

 

SXRB50D
BS: 5000Kgs

 

SXRB100
BS: 24000lBS

 

SXROCB2501
BS: 700Kgs

 

SXOCB5002SS
BS: 1000Kgs

 

SXOCB5003
BS: 800Kgs

 

SXOCB5003SS
BS: 800Kgs

 

SXOCB5004
BS: 1800Kgs

 

SXOCB5010
BS: 800Kgs

 

SXOCB5033
BS: 800Kgs

 

SXOCB5033
BS: 3300Kgs

 

SXCB2001
BS: 150Kgs

 

SXCB2501
BS: 350Kgs

 

SXCB2502
BS: 250Kgs

 

SXCB2504
BS: 600Kgs

 

SXCB2901
BS: 400Kgs

 

SXCB2901
BS: 400Kgs

 

SXCB3801
BS: 500Kgs

 

SXOCB5001
BS: 1200Kgs

 

SXCB04
BS: 400Kgs 1"

 

SXCB04-1
BS: 450Kgs 1"

 

SXCB03
BS: 260Kgs 1"

 

SXCB05
BS: 500Kgs 1"

 

SXCB06
BS: 800Kgs 1"

 

SXCB10
BS: 600Kgs 1"

 

SXCB12
BS: 900Kgs 1 1/2"

 

SXCB15-1
BS: 1500Kgs 1"

 

SXCB15-2
BS: 1200Kgs 2"

 

SXCB16-2
BS: 2000Kgs

 

SXHFRH3801
BS: 3000Kgs

 

SXHDRH5001
BS: 5000Kgs

 

SXHDRH5005
BS: 5000Kgs

 

SXHDRH7501
BS: 10000Kgs

 

SXBH5004DEL
BS: 5000Kgs

 

SXWH3801SIN
BS: 3000Kgs

 

SXWH5001SIN
BS: 5000Kgs

 

SXWH2702P.C
BS: 1500Kgs

 

SXWH2815
BS: 1500Kgs

 

SXWH5050
BS: 3000Kgs

 

SXWH2501P.C
BS: 540Kgs

 

SXWH2701
BS: 1500Kgs

 

SXWH3801
BS: 3000Kgs

 

SXWH3802
BS: 3000Kgs

 

SXWH5001SNAP
BS: 5000Kgs

 

SXWH5001
BS: 5000Kgs

 

SXDR5002
BS: 1800Kgs

 

SXWH5003
BS: 1200Kgs

 

SXWH5006
BS: 1200Kgs

 

SXWH7501
BS: 10000Kgs

 

SXDR2501
BS: 800Kgs

 

SXDR5001
BS: 5000Kgs

 

SXDR5002
BS: 1800Kgs

SXDR5003
BS: 5000Kgs

 

SXSWH3801
BS: 3000Kgs

 

SXRWH5001
BS: 5000Kgs

 

SXDSF3880
BS: 2300Kgs

 

SXDSF4469
BS: 2300Kgs

 

SXSSF4501
BS: 1800Kgs

 

SXSSF3401
BS: 1800Kgs

 

SXOR5001
BS: 3000Kgs

 

SXSH2501
BS: 1135Kgs

 

SXSH2502
BS: 680Kgs

 

SXSH2504
BS: 680Kgs

 

SXSH2505PC
BS: 680Kgs

 

SXSH2507
BS: 600Kgs

 

SXFBH5001
BS: 5000Kgs

 

SXFBH5002
BS: 3000Kgs

 

SXFRH2901
BS: 1500Kgs

 

SXFSH5001
BS: 2500Kgs

 

SXFSH5030
BS: 3000Kgs

 

SXFH1802SS
BS: 1100Kgs 1"

 

SXFH5005C
BS: 5000Kgs

 

SXFH5005DBLACK
BS: 5000Kgs 2"

 

SXFH5011
BS: 1100Kgs

 

SXFH5030
BS: 3000Kgs

 

SXFH5068
BS: 6800Kgs

 

SXFSH5050
BS: 5000Kgs

 

SXTSH5050
BS: 5000Kgs

 

SXTBS2510
BS: 1000Kgs

 

SXWB5001
BS: 5000Kgs

 

SXRH5001
BS: 1500Kgs

 

SXB5001
BS: 700Kgs

 

SXOWB5020
BS: 2000Kgs

 

SXOWB5050
BS: 5000Kgs

 

SXSB2501
BS: 500Kgs

 

TRIANGLE HOOK
MBS: 5000Kgs 2"

 

SXPB2501
BS: 2000Kgs

 

SXFH2501
BS: 2000Kgs

 

SXFH2501T
BS: 2000Kgs

 

SXFSH11MM
BS: 15000Kgs

 

SXFHDS25
BS: 5000Kgs

 

SXWINCH4KG
BS: 20000Kgs

 

SXDFH65
BS: 20000Kgs

 

SXEND FITTING PINCERS
For Cargo Plank

 

CLAN HOOK
BS: 3400Lbs 5/16
BS: 5400Lbs 3/8

SXFTD6028
BS: 1600Kgs

 

SXFTD4530
BS: 800Kgs

DELTA RING
BS: 20000Lbs 3"
BS: 18000Lbs 4"

DELTA RING
BS: 10000Lbs

 

SXJL9135

 

SXJL9173

 

SXJI9175

SXJI9176

SXJI9133

 

SPECIAL PART
SXJL9120-1 22000Lbs
SXJL9120-2 34000Lbs
SXJL9120-3 44000Lbs

SPECIAL PART
SXJL9119-1 22000Lbs
SXJL9119-2 34000Lbs
SXJL9119-3 44000Lbs

SPECIAL PART
SXJL9118-1 5500Lbs
SXJL9118-2 82700Lbs
SXJL9118-3 11000Lbs

SX9116
BS: 5000lBS 2"

 

SX9136
Forged hook

 

SXJL9174
Forged hook

 

SX9148
Forged hook

 

SXJI9174
Forged part

JI9177
Forged oart

 

LUG LINK
3400Lbs 5/6
5400Lbs 3/8
8000Lb s 1/2

TRIANGLE 2512
Weldless

 

EYE GRAB HOOK
4400Lbs 9/32-5/16
7000Lbs 3/8
12000Lbs 1/2

EYE ELEPHANT FOOT HOOK
30mm 2200Lbs

 

GR.8 FORGED HOOK
4400Lbs 7+8
7000Lbs 10

WINCH SX9203
MBS: 11000Lbs

 

WINCH SX9204
MBS: 11000Lbs

 

WINCH SX9204
MBS: 11000Lbs

 

WINCH SX9205
MBS: 8800Lbs

 

WINCH SX9206
MBS: 15400Lbs

 

WINCH SX9209
MBS: 15400Lbs

 

WINCH SX9212
MBS: 15400Lbs

 

WINCH SX9217
MBS: 15400Lbs

 

WINCH SX9218
MBS: 15400Lbs

 

WINCH SX9219
MBS: 11000Lbs

 

WINCH SX9220
MBS: 11000Lbs

 

WINCH SX9210
MBS: 11000Lbs